Varför dans för barn med NPF?

Många barn med NPF som t.ex. Autism, ADHD m.m. kan ha svårt att delta i traditionell dansundervisning eftersom den inte är anpassad efter de specifika behov som dessa barn har.
Då kan FLEX dansgrupper vara ett alternativ. Här är undervisningen NPF-anpassad. 

Du kan läsa mer om vad anpassningarna innebär här.  ALLA som vill skall få möjlighet att dansa! 

Dans är en fantastisk möjlighet att på ett lustfyllt sätt träna motorik, kroppsspråk, musikalitet och mycket, mycket mer! Dans främjar alla inlärningsstilar; Visuell, Auditiv och Kinestetisk. D.v.s. att lära sig genom att se, lyssna och prova.

Konstnärlig dans såsom Balett, Barndans och Jazz/Show/Streetdance tränas i grupp men var och en tränar ändå individuellt. Man dansar i samma danssal, samtidigt, men ändå för sig själv. Gruppen är en gemenskap som inte kräver samspel på samma sätt som t.ex. lagidrott som många barn med NPF tycker är svårt att delta i. 

Motorik

Genom dansen tränas koordination, balans, styrka, smidighet, kropps- och rumsuppfattning.

Kroppsspråk

I alla dansstilar är uttryck, känsla, dynamik och energi centralt på olika sätt.

Musikalitet

Rytmik, takt och intensitet varierar i såväl musiken som i rörelserna. Musik och språk är mycket nära besläktat och främjar varandra!

Våra lektioner

FLEX erbjuder kurser i Barndans, Balett och Jazz/Show/Streetdance.
Läs mer om respektive dansstil nedan!

Balett & Barndans


Barndans är lekfylld dansträning till blandad musik för de yngre barnen (upp till 7 år). Vi tränar på kontraster som mjukt-starkt och lätt-tungt. Rytmiken har en tydlig plats i barndansen.

Klassisk balett är grunden till all konstnärlig dans.
Här tränar vi hållning, balans, smidighet och styrka till klassisk musik. En del övningar görs vid balettstången.

Jazz/Show/Streetdance


Jazzdans eller Showdans är två namn på den typ av dans vi oftast ser i musikaler, shower eller bakom artister eller i videos. Det är en dansstil som bygger på den klassiska baletten men har en helt annan dynamik och rörelser som passar vår moderna popmusik. Musiken är oftast hitlåtar från nu och förr.

Streetdance är ett samlingsnamn för många dansstilar som uppkommit på gatan. Exempel på sådana är HipHop, Funk och Breakdance. Rörelserna är rytmiska med inslag av akrobatik.

FLEX finns på Facebook!

Senaste nytt